Meer resultaten voor brandverzekering

brandverzekering
Brandverzekering Top Woning Ons aanbod Hello bank! Product home insurance.
Doe de online simulatie van je premie op Hello home! Na ontvangst van je aanvraag, zal het Hello Team een prijsofferte voor je Top Woning verzekering versturen. AG Insurance NV Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel RPR Brussel btw BE 0404.494.849 http//www.aginsurance.be/.: Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis NV Warandeberg 3, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden agent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV. De Brandverzekering Top Woning? We spreken erover in het Help Support forum! FAQ Is een brandverzekering verplicht? FAQ Wat doe ik in geval van een schadegeval aan/in mijn woning? FAQ Uit welke dekkingen/beschermingen is een woningverzekering opgebouwd? Een andere vraag over de Brandverzekering Top Woning? Stel ze in het Help Support forum! Een gesprek starten.
Brandverzekering Verzekeringen P.
Cijfers en indexen. Home Woning Brandverzekering. Een brandverzekering dekt naast schade bij brand ook vele andere schades. De verzekering wordt afgestemd op de waarde van uw woning en uw bezittingen. Ook is belangrijk of u eigenaar, huurder of verhuurder bent.
Brandverzekering België Beobank. information.
Vermindering van de vergoeding bij schade veroorzaakt door water of vorst indien de preventiemaatregelen voorzien in het contract niet nageleefd werden. Vermindering van de vergoeding bij diefstal indien de beveiligingsmaatregelen voorzien in het contract niet werden getroffen. Verval in geval van niet naleving van de verplichtingen bij een schadegeval. Wat is niet verzekerd? Goederen buiten België gelegen. Bedrijfsruimten behalve voor vrije beroepen. Historische monumenten, kasteel, landhuis, huis met landbouwactiviteit, huis of aanhorige grotwoning. Cheques en bankkaarten. Landvoertuigen met een motor, tenzij een andersluidende bepaling met betrekking tot de waarborg van voertuigen in rust., Toestellen voor de luchtvaart, behalve drones voor vrije tijd waarvan het gewicht niet meer is dan 1 kg. Boten met een motor en zeilboten. De volledige lijst met uitsluitingen en beperkingen vindt u in de algemene voorwaarden. Wilt u nóg beter verzekerd zijn als eigenaar of huurder? Naast de onmisbare waarborgen voorzien we voor u, als eigenaar of huurder, extra opties aan om uw woningverzekering aan te vullen. Op die manier worden uw woning en haar waardevolle inboedel optimaal beschermd.
Welke kosten dekt de brandverzekering?
Maar goed ook, want het verzekert niet enkel tegen brand, maar ook nog tegen tal van andere zaken! Wanneer kan je beroep doen op je brandverzekering? Uiteraard doe je beroep op je brandverzekering in geval van brand. Maar daarnaast heb je nog heel wat andere waarborgen bij je brandverzekering.
Brandverzekering voor KMO's' en zelfstandigen.
U werkt hard om uw zaak op poten te zetten. Maar wat als door een brand uw bedrijfsruimte in de as wordt gelegd? Wie vergoedt dan de schade? Een goede brandverzekering neemt uw zorgen weg. Een brandverzekering voor uw zaak kan alle soorten bedrijfsruimten verzekeren.:
Brandverzekering Top Woning AG Insurance.
Naast de klassieke dekkingen brand/overstroming, bent u bij voorbeeld ook gedekt voor de kosten van de slotenmaker als u uw sleutels verliest, of de kosten voor het opsporen en herstellen van gaslekken. Bijstand 24 uur per dag. U kunt dag en nacht rekenen op bijstand voor uw huis of appartement na een verzekerd schadegeval. In sommige gevallen is een herstelling in natura mogelijk: we regelen dan alles van A tot Z, u betaalt geen enkele factuur en u geniet 6 maanden garantie op de uitgevoerde herstelling. Waarvoor Top Woning onderschrijven? U kiest met de brandverzekering Top Woning van AG Insurance voor een echt vertrouwenscontract dat u zowel voor uw gebouw als voor uw inboedel de meest complete bescherming garandeert.
Brandverzekering Wikipedia.
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie. Naar navigatie springen Naar zoeken springen. Na de Grote brand van Londen werden de eerste vormen van brandverzekering ontwikkeld. Een brandverzekering is een verzekering die een object verzekert tegen bepaalde directe en indirecte schade ten gevolge van brand.
Brandverzekering Universiteit Antwerpen.
Opgelet: als je verhuurder een brandverzekering met afstand van verhaal heeft, dan wil dit niet zeggen dat je als huurder geen risico meer loopt. De brandverzekering van de verhuurder met afstand van verhaal vervangt de verzekering van de huurder niet volledig.:
Brandverzekering Callant Insurance Financial Advice: Callant Insurance Financial Advice.
Uw gebouw en inboedel zijn verzekerd tegen brand, ontploffing, elektriciteitsschade, sneeuw en hagel, waterschade, wegvloeien van stookolie, glasbreuk enz. Waarom deze verzekering? als eigenaar: om uw patrimonium veilig te stellen tegen onheil en rampen. als huurder: om te voldoen aan uw huurcontract en uw huurdersaansprakelijkheid in te dekken.
Brandverzekering.
Was je op zoek naar een verzekering voor jouw huispersoneel? Is een brandverzekering verplicht? Ben je eigenaar? En bewoon je dat appartement of huis zelf? Dan ben je wettelijk niet verplicht om een brandverzekering te nemen. Huur of verhuur je een woning?
Brandverzekering Jeugdlokalen.
Het nemen van een brandverzekering kan echter ook de verantwoordelijkheid zijn van de huurder of gebruiker. Hierover dienen dus duidelijke afspraken gemaakt te worden. De huurder of gebruiker kan naast de gewone brandverzekering ook nog een verzekering voor de inboedel nemen.

Contacteer ons